Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Akkredasiya və Nostrifikasiya İdarəsi

AKKREDASİYA VƏ NOSTRİFİKASİYA İDARƏSİNDƏ
VƏTƏNDAŞLARIN QƏBULU VƏ ONA NƏZARƏT ÜZRƏ ONLAYN SİSTEM